Khoảnh khắc VietBrain

Dù công việc đòi hỏi sự nỗ lực và tập trung cao độ, mỗi thành viên của VietBrain luôn biết cách cân bằng tinh thần bằng những nụ cười giúp xoa tan mọi mệt mỏi căng thẳng.