Gia đình VietBrain!
Ban giám đốc
Nguyễn Đình Luân

Giám đốc sản xuất

Là người nghiên cứu, định hướng và phát triển qui trình sản xuất chuyên nghiệp cũng như đưa ra các chiến lược nhằm tăng chất lượng sản phẩm, bao gồm lập trình, thiết kế, sales và marketing đem lại doanh thu cao cho công ty. Anh cũng là người góp phần tạo nên môi trường văn hóa công ty trẻ trung, thân thiện.

Nguyễn Quốc Khánh

Giám đốc kỹ thuật và công nghệ

Chịu trách nhiệm quản lý mô hình công nghệ và kỹ thuật tại VietBrain, anh Khánh đóng vai trò quan trọng giúp cho mọi hoạt động kinh doanh được vận hành hiệu quả, giảm thiểu tối đa rủi ro gây ra cho các thiết bị, cơ sở vật chất. Anh cũng là người nắm bắt nhanh nhạy thông tin về khoa học và kỹ thuật mới áp dụng vào thực tế tại công ty.

Nguyễn Bảo Long

Team Manager

Tham mưu, chỉ đạo và giám sát từng bước tiến độ sản xuất theo kế hoạch đã định; tổ chức, điều phối theo dõi việc sử dụng tối ưu nguồn nhân lực cho mục đích sản xuất đáp ứng yêu cầu kế hoạch, anh Long là một phần không thể thiếu tạo nên thành công của sản phẩm.

Team Marketing
Lê Ngọc Diệp

Online Marketer

Nguyễn Thị Kim Chinh

Online Marketer

Phạm Thị Hiếu

Online Marketing Intern

Team thiết kế
Lê Văn Thắng

Web Designer

Nguyễn Minh Tiến

Web Designer

Đỗ Văn Chính

Web Designer

Team Support
Nguyễn Thị Thuỷ

WordPress Tester & Supporter

Trần Thị Huyền

Joomla Tester & Supporter

Team lập trình WordPress
Lê Văn Tuấn

WordPress Developer

Ngô Tuấn Hùng

WordPress Developer

Trần Văn Luyến

WordPress Developer

Ngô Văn Thịnh

WordPress Developer

Team lập trình Joomla
Nguyễn Sĩ Tình

Joomla Developer

Ngô Thanh Điệp

Joomla Developer

Phạm Văn Ngọc

Joomla Developer

Team Mobile Game
Nguyễn Thúy Nga

Mobile Game Designer

Trần Văn Quyền

Mobile Game Developer

Lê Trung Nghĩa

Mobile Game Developer

Đỗ Tuấn Anh

Mobile Game Designer

Team Thực Tập